Työelämän sanastoa

Vuokratyö, määräaikainen vai toistaikseksi voimassaoleva sopimus – Mitä nämä kaikki tarkoittavat? Lue alta työelämään ja vuokratyöhön liittyvää sanastoa.

Arvolauselma

Työtodistukseen kirjoitettava arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Voidaan liittää mukaan vain, jos työntekijä pyytää arviota.

Vuokratyö
Työntekijöitä tarvitseva yritys tekee sopimuksen vuokrayrityksen kanssa työntekijöiden vuokraamisesta. Vuokratyöntekijä tekee työtä käyttäjäyrityksen työnjohtovastuun alaisuudessa.

Käyttäjäyritys
Yritys, jossa vuokratyöntekijä työskentelee. Käyttäjä voi olla myös valtio, kunta, kuntayhtymä, seurakunta, säätiö tai järjestö.

Vuokrayritys
Vuokratyöntekijän työnantaja.

Henkilöstöpalveluyritys
Vuokrayrityksestä käytetty nimitys varsinkin silloin, jos se tarjoaa myös rekrytointi- ja muita henkilöstöpalveluja.

Toimeksiantosopimus (asiakassopimus)
Käyttäjäyrityksen ja vuokrayrityksen välinen sopimus työvoiman vuokrauksesta.

Työkeikka
Lyhyt, esimerkiksi yhden päivän mittainen työskentely tietyssä paikassa.

Lomaraha
Lomaltapaluuraha, jonka suuruus on 50 prosenttia vuosilomapalkasta. Ei perustu lainsäädäntöön vaan työehtosopimukseen.

Työsopimus
Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat työn tekemisestä ja ehdoista.

Määräaikainen työsopimus
Työsopimuksen kestoaika on sidottu tiettyyn kalenteriaikaan, tietyn työn valmistumiseen tai määriteltyyn tapahtumaan.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
Vakituinen työsopimus, joka päättyy irtisanomalla.

Työaikakirjanpito
Työnantajan pitämä rekisteri, johon merkitään työntekijän päivittäiset työ- ja lepoajat sekä lisä- ja ylityötunnit.

Työvuoroluettelo
Työntekijälle annettava luettelo työvuorojen ajankohdista.

Työehtosopimus
Työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus työehdoista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Voi olla yleissitova tai normaalisitova. Järjestäytymättömällä työnantajalla, jonka toimiala kuuluu soveltamisalan piiriin, on velvollisuus noudattaa yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä työsuhteen vähimmäisehtoina.

Puitesopimus
Joskus vuokrayritys haluaa tehdä työntekijän kanssa niin sanotun puitesopimuksen. Puitesopimus ei sanamuotonsa mukaisesti ole työsopimus, vaan sopimus niistä pääehdoista, joita sovelletaan työntekijän kanssa myöhemmin erikseen solmittavassa työsopimuksessa. Puitesopimuksen lisäksi vuokrayrityksen ja vuokratyöntekijän on siis tehtävä työsopimus, jotta työntekijälle ja työnantajalle syntyisivät työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. (Kts. KKO 2017:37)

Blogistamme saat vinkkejä ja ohjeita työelämään ja henkilöstövuokraamiseen – ota vinkkimme haltuun!

SUOSITUIMMAT ARTIKKELIT

Kategoriat