Työntekijän vuokraaminen rakennusalalle

Työmyyräpalvelu Oy:n toiminta perustuu paitsi kattavaan ammattiosaajien verkostoon, myös harjaantuneeseen taitoon löytää oikea työntekijä oikeaan paikkaan. Me panostamme niihin hakijoihin, joilla on tarvittava koulutus, ammattitaito sekä näytöt osaamisesta. Rakennusala on suhdanneherkkä ja hyviä asiansa osaavia rakennusmiehiä on aina jossain vapaana.

Rakennusalan vuokratyöntekijämme ovat työskennelleet mm. suurissa rakennusliikkeissä ja sopimuskausien välissä heidän työpanoksensa on käytettävissä vuokratyövälittäjien kautta. Toisin kuin usein luullaan, vuokratyöntekijät ovat juuri niitä aktiivisia työnhakijoita, jotka eivät ole passivoituneet odottamaan työvoimatoimiston yhteydenottoa. Moni vuokratyöntekijämme onkin työllistynyt vakituisesti asiakasyritykseemme.

Työmyyräpalvelu lähettää työmaalle vain tehtävään soveltuvia työntekijöitä. Tässä korostuukin meidän ammattitaitomme merkitys. Meillä on alan työkokemusta, joten oikeaa henkilöä valittaessa osaamme ottaa huomioon tilaajan tarpeet ja sen, että millainen työntekijä vastaa annettujen työtehtävien vaatimustasoa.

Rakennus- ja remonttipuolella meiltä löytyy esim. kirvesmiehiä, rakennusmiehiä, telineasentajia, apumiehiä, rakennussiivoojia, muurareita ja maalareita. Myös maanrakennuksen ammattilaisia löytyy.

Rakennusaloille on tyypillistä tilausten iso ja nopea vaihtelu. Kauttamme vuokrataan rakennusalalle yhteen asiakasyritykseen 1-50 työmiestä paikkaamaan sesongista tai muista syistä aiheutunutta henkilöstövajetta. Tavanomaisimmin vuokrauksella voi paikata nopeasti tuotantopiikeistä, sairastumisista tai lomista johtunutta työntekijäpulaa.

Ota yhteyttä!