VUOKRATYÖVOIMAN
HINNOITTELU

Työmyyräpalvelu Oy tarjoaa ratkaisut työelämän vaihtuviin tarpeisiin. Välitämme työtehtäviin alan ammattilaisia. Vuokratyövoiman hinnoittelumme perustuu tehtyihin työtunteihin (sairaus- ja tapaturma-ajan palkoista sekä arkipyhä- ja lomapalkoista vastaa vuokravälittäjä, niistä ei siis tule laskua).

Hinta on työehtosopimuksesta riippuen karkeasti 1,75-2,0 x työntekijän palkka. Työntekijän palkka on puolestaan vähintään työehtosopimuksen mukainen tai isompi, niin sanottu käypä palkka kullakin alalla. Hinta sisältää kaikki työntekijän kustannukset, mukaan lukien työajanlyhennysvapaat, lomarahat, vakuutukset ja muut palkan sivukulut, vuokravälittäjän katteen sekä työntekijän asianmukaiset työvarusteet. Ylityölisät, sunnuntailisät ja viikkolepokorvaus laskutetaan omakustannusperusteisesti, näihin ei siis lisätä välittäjän katetta.

Koska Työmyyräpalvelu välittää vain vankkoja alan ammattilaisia, on vuokratyövoimamme myös kokonaisedullinen ratkaisu. Meillä on laaja työntekijöiden verkosto, ja kun oikeat henkilöt ovat oikeassa paikassa, syntyy tulosta!

SUORAREKRYTOINNIN HINNOITTELU

 

 

Suorarekrytoinnin osalta hinnoittelu muodostuu kertaluontoisesta maksusta. Hinta sisältää koko rekrytointiprosessin. Palvelun hinta on
1990 € / työntekijä.